Begravelseshjælp

Hvilke faktorer spiller ind & er du berettiget?

Begravelseshjælp når behovet er der

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen

Satser 2020

Voksne max

11.400 Kr.

Under 18 år, uafhængig af formue

1.050 Kr.

Født før 1. april 1957

9.550 Kr.

Civilstand

Formuegrænse

Bortfaldsgrænse

Enlig

 19.150 Kr.

30.550 Kr.

Efterlader ægtefælle/børn

 38.200 kr.

49.600 kr.

Samlevende ( kun afdødes formue spiller ind)

 19.150 Kr.

30.550 Kr.

I formuen indgår fx:

  • Indestående i banken
  • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • Kontanter
  • Ejendomsværdi
  • Værdi af andele i andelsboligforeninger
  • Anparter og investeringsbeviser
  • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
  • Dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Afdelinger:

Begravelsesforretning Sørup Lyngby
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080

Hjem » Begravelseshjælp