Begravelseshjælp

Hvilke faktorer spiller ind & er du berettiget?

Begravelseshjælp når behovet er der

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen

Satser 2021

Voksne max

11.650 kr.

Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst

1.050 Kr.

Under 18 år, uafhængig af formue

9.750 kr.

Civilstand

Formuegrænse

Bortfaldsgrænse

Enlig

19.550 kr.

31.200 kr.

Samlevende (kun afdødes formue spiller ind)

19.550 kr.

31.200 kr.

Efterlader ægtefælle/børn

38.950 kr.

50.600kr.

I formuen indgår fx:

  • Indestående i banken
  • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • Kontanter
  • Ejendomsværdi
  • Værdi af andele i andelsboligforeninger
  • Anparter og investeringsbeviser
  • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
  • Dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Afdelinger:

Begravelsesforretning Sørup Lyngby
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080

Hjem » Begravelseshjælp