VELKOMMEN TIL
BEGRAVELSES­FORRETNING SØRUP

BEGRAVELSES­HJÆLP: FÅ ØKONOMISK HJÆLP TIL DEN SIDSTE AFSKED

I forbindelse med et dødsfald er der mulighed for at få økonomisk begravelseshjælp for at dække hele eller dele af udgifterne til enten en bisættelse eller en begravelse.

Hvor meget du kan få i begravelseshjælp, kan du læse mere om her på denne side, og har du nogle spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at ansøge om den økonomiske hjælp, står vi hos Begravelsesforretning Sørup til din rådighed.

HVAD INDGÅR I FORMUEN?

I formuen indgår for eksempel:

 • Indestående i banken
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • Kontanter
 • Ejendomsværdi
 • Værdi af andele i andelsboligforeninger
 • Anparter og investeringsbeviser
 • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • Dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst og så videre i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Få hjælp til at søge begravelseshjælp
Vi står klar til at hjælpe dig med at søge begravelseshjælp. Hvis du har spørgsmål omkring hvordan processen foregår eller hvilke ting der spiller ind, så hjælper vi dig også gerne med at få svar på dem.

Vi har afdelinger i henholdsvis Lyngby og Charlottenlund, hvilket betyder, at vi dækker hele Nordsjælland. Det indebærer blandt andet følgende områder:

 • Lyngby
 • Lundtofte
 • Sorgenfri
 • Virum
 • Charlottenlund
 • Ordrup
 • Hellerup
 • Gentofte
 • Skovshoved
 • Klampenborg
 • Tårbæk

OFFENTLIG BEGRAVELSESHJÆLP

Satser 2022

Hvis afdøde var folkeregisteret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet, kan der være ret til begravelseshjælp. 

Ansøgning skal ske ved digital selvbetjening til Udbetaling Danmark, medmindre der foreligger særlige forhold, f.eks. at man ikke har NemId/MitId. Kontakt Udbetaling Danmark herom.

Får de pårørende bistand af en bedemand, vil denne som regel sørge for at ansøge om begravelseshjælpen. I dødsfald skal man skrive under på en fuldmagt til bedemanden. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder. 

Hvis man er gift, beregnes begravelseshjælpen efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet. For ægtefæller vil bl.a. værdi af fast ejendom, der overstiger 100.00 kr. indgå i formueberegningen.

Efterlevelseshjælp – Se fælles førtidspension – og løbende pensionsudbetalinger til efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Voksne max. Født for 01.04. 1957, uanset formue, mindst Under 18 år, uafhængig af formue
11.800 kr. 1.050 kr. 9.850 kr.
Civiltilstand Formuegrænse Bortfaldsgrænse
Enlig 19.750 kr. 31.550 kr.
Samlevende (Kund afdødes formue spiller ind) 19.750 kr. 31.550 kr.
Efterlader ægtefælle/børn 39.459 kr. 51.200 kr.

Begravelsesforretning Sørup Lyngby

Gasværksvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup

Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup Lyngby

Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080