Click edit button to change this text.

Hvilke faktorer spiller ind & er du berettiget?

Begravelseshjælp når behovet er der

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen

  • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år, eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36.700 kr. / 37.500 kr. (2018 / 2019). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 47.700 kr. / 48.700 kr. (2018 / 2019), bortfalder begravelseshjælpen helt.
  • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år, eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.400 kr. / 18.800 kr. (2018 / 2019). Er afdødes formue over 29.400 kr. / 30.000 kr. (2018 / 2019), bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

  • Indestående i banken
  • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • Kontanter
  • Ejendomsværdi
  • Værdi af andele i andelsboligforeninger
  • Anparter og investeringsbeviser
  • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
  • Dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957 kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp – uanset formue.

Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere kan du højst få 11.000 kr. / 11.200 (2018 / 2019) i begravelseshjælp.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.200 kr. / 9.400 (2018 / 2019).

Søg om begravelseshjælp

Afdelinger:

Begravelsesforretning Sørup Lyngby
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080

Hjem » Begravelseshjælp