VELKOMMEN TIL
BEGRAVELSES­FORRETNING SØRUP

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Som pårørende kan det være uoverskueligt at løfte de opgaver, der kan følge med et dødsfald.

Begravelsesforretning Sørup kan hjælpe med de fleste opgaver i forbindelse med bisættelsen eller begravelsen.

DØDSANMELDELSEN

Begravelsesforretningen Sørup tager sig ofte af dødsanmeldelsen.

Denne udfyldes på grundlag af afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest. Kan man ikke finde disse attester, er kordegnen altid behjælpelig. Dødsfaldet anmeldes hos begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn.

PRISOVERSLAG PÅ UDGIFTER

Hos Begravelsesforretning Sørup kan man altid få et prisoverslag på udgifterne til begravelsen eller bisættelsen.

Det er dog vigtigt, at man er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen/bisættelsen. Dette da der udover bedemandens honorar og udgifter, kan komme en regning fra kirkegården/krematoriet, stenhugger m.m.

Vi kan være behjælpelige med følgende opgaver:

Før

 • Udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af bortkomne attester.
 • Forsendelse/kørsel af papirer til myndighederne & afhentning af dødsattest.
 • Fastlægge højtidelighed med præst, kordegn, kirkegård m.m.
  (Familien taler selv med præsten om afdøde og selve højtideligheden).
 • Arrangere begravelse eller borgerlig bisættelse fra et kapel med eller uden musik.
 • Iklædning af afdøde, kisteilægning. m.m.
 • Udsmykning af kirke eller kapel.
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer (Aftales med pårørende).
 • Bestilling af dødsannoncer, Taksigelser (Aftales med pårørende).
 • Bestilling af salmeblade (Aftales med pårørende).
 • Bestilling af sten/tilføjelse af navn hos stenhugger (Aftales med pårørende).
 • Bestilling af kistebærere.
 • Bestilling af kirkegård/gravsted – Køb/valg af gravsted.

Efter

 • Køre kisten til og fra højtideligheden i rustvogn.
 • Arrangere blomster på gravstedet eller kirkegårdens kranseplads.
 • Transportere urnen til kirkegården (efter kremeringen).
 • Forslag, ideer og bestilling af mindesammenkomst.
 • Ansøgning om begravelseshjælp (Kommune, Sygesikring Danmark el. Begravelseskasser).

AFDELINGER:

Begravelsesforretning Sørup Lyngby
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080

Begravelsesforretning Sørup Lyngby

Gasværksvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup

Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup Lyngby

Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080