Pjecer

At tage stilling og planlægge de efterfølgende ønsker

Et dødsfald i nær familie eller vennekreds, kan ofte være en stor følelsesmæssig belastning.

Efter et dødsfald rejser der sig straks en række praktiske problemer. Enten omkring selve dødsfaldet, begravelsen eller af mere juridisk eller økonomisk art. Er du døende, har du måske nogle spørgsmål eller ønsker du gerne vil have klargjort.

Pjecer kan være et godt redskab eller guide til hvordan du selv eller dine pårørende, kan tage snakken om de efterfølgende ønsker.

Gratis pjecer

Begravelsesforretningen Sørup har pjecer til rådighed, omhandlende dét at tage stilling til sin egen eller andres ønsker efter døden.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe eller komme forbi vores forretning og få en snak.

Du kan også læse mere i nedenstående foldere, som du kan rekvirere hos os på telefon: 4587 1235 eller 3990 9081

“Min sidste vilje”

“Min sidste vilje” er en folder til dig og dine pårørende. I denne tager man bl.a. stilling til om man ønsker at blive brændt eller begravet, sted for højtidelighed, evt. gravsted, blomsterønsker m.v. Formularen er bestående af en original samt en genpart, som begge udfyldes.

“Min sidste vilje” er ikke et juridisk bindende dokument og skal ses som den enkeltes sidste ønske.

Hvis disse ønsker skal være juridisk bindende, skal der laves et testamente.

“Når nogen dør”

Pjecen “Når nogen dør” er skrevet til den pårørende.

Til den der står med ansvaret eller medansvaret for en begravelse, bodeling eller andet. Pjecen er også til den der, – uden nogen aktuel baggrund – ønsker, at få klarhed over hvordan man ønsker sin egen begravelse.

Afdelinger:

Begravelsesforretning Sørup Lyngby
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080

Hjem » Pjecer