VELKOMMEN TIL
BEGRAVELSES­FORRETNING SØRUP

Kenneth Sørup

Inderhaver

Telefon: 4587 1235
Telefon: 3990 9080
Telefon: 3990 9081
Telefon: 2254 6316
begravelser@mail.dk

Anett Møller Taasinge

Bedemand

Telefon: 4587 1235
Telefon: 3990 9080
Telefon: 3990 9081
Telefon: 2031 0363
begravelser@mail.dk

Steen With

Bedemand

Telefon: 4587 1235
Telefon: 3990 9080
Telefon: 3990 9081
Telefon: 3140 1569
begravelser@mail.dk

Sidsel Baltzer

Bedemand

Telefon: 4587 1235
Telefon: 3990 9080
Telefon: 3990 9081
Telefon: 53 65 85 44
begravelser@mail.dk

Ole Bendix

Medhjælper

AFDELINGER:

Begravelsesforretning Sørup Lyngby
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080

Begravelsesforretning Sørup Lyngby

Gasværksvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

Begravelsesforretning Sørup

Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9081

Begravelsesforretning Sørup Lyngby

Ordrupvej 54
2920 Charlottenlund
Telefon: 3990 9080